top of page

רישום מהיר לסיורים הקרובים

רישום מהיר לסיורים הקרובים

סיור ליקוט למשפחות

תאריכים נוספים יקבעו בהמשך.

המיקום: אזור המרכז ובדרום הכרמל.

מחיר דרך האתר: 270 ש"ח למבוגר \ 200 ש"ח לילד.

עדכון לשנת 2024: כרגע אנחנו מתמקדים בהכשרת מדריכים לסיורי משפחות ולא עושים סיורים בעצמנו.

סיור ליקוט למבוגרים

התאריכים הקרובים: יקבעו בהמשך.

מחיר דרך האתר:  390 ש"ח

לוח זמנים שנתי:

bottom of page