top of page

התמונות החסרות לספר הליקוט:

תודה על הנכונות לעזור בתמונות איכותיות וברורות שיאפשרו זיהוי לליקוט של צמחי הבר למאכל ולמרפא.
 
איך זה עובד?
ברשימה כאן למטה תמצאו את הצמחים שחסרות לי תמונות שלהם, וגם בדיוק איזה איבר של הצמח חסר.
אשמח אם תתרמו אפילו תמונה אחת או שניים.
אני מבקשת שתשלחו לי את התמונות בעזרת האתר www.wetransfer.com לכתובת הדוא"ל שלי avivitber@gmail.com (שליחת התמונות דרך האתר היא בחינם).
בהודעה בבקשה כתבו את שמכם המלא כפי שהייתם רוצים שיופיע בקרדיטים.
אני מעבירה את הקבצים לעורכת הגרפית של הספר. בספר כמובן תמצאו את התמונה שלכם עם קרדיט ו..אני אשמח להעניק לכם ספר בהקדשה אישית מתנה.
אני מאוד מאוד מודה לכל מי שמסכים לתרום לפרוייקט הזה.
רשימת הצמחים:
 • עדשה מזרחית - העלים, התפרחת והפרי.

 • שום משולש - שלב שושנת העלים. 

 • חסת המצפן - בשלב שושנת העלים בחורף.

 • ​חומעה [יפה, מסולסלת] עלים, פריחה.

 • קזוח עקום - מראה מרחוק , העלים והפריחה.

 • כף אווז האשפתות - מראה הצמח כולו.

 • סוף מצוי - העלה והפריחה.

 • קנה מצוי - האפשרות לראות את ההבדלה מעבקנה.

 • עבקנה שכיח - הצמח כולו, התפרחת והעלים עם האפשרות לראות את ההבדלה מקנה..

 • אוג הבורסקאים - תמונה מרחוק , ואם יש תמונה יפה של אשכולות הפירות האלה.

 • אורנים [הגלעין,ירושלים,קפריסאי,קנרי] העץ מרחוק, האצטרובל, האבקנים.

 • נבטים של צמחי בר: סלק בר, כף אווז, ציפורני חתול, כוכבית, רגלת הגינה, גדילן, ברקן, חרצית, מרור, עולש, חרדל, בקבוקון מקומט , צנון מצוי, סרפד, נזמית לופתת.

 • סרפד [קרומי, כדורים, צורב] תמונות שלהם מרחוק וגם קלוז-אפ שמראה את ההבדלים ביניהם (דברים כמו גבעול מרובע, עלעלי לוואי וכו').

 • קורטם [דק, מכחיל, מבריק]  - שושנת עלים .

 • חרצית עטורה - נבט, שושנת עלים, צורת עלה.

 • חרדל השדה - שלב שושנת העלים, הפרי הירוק.

 • בקבוקון מקומט - שלב שושנת העלים, הפריחה.

 • חטוטרן מצוי - תמונה עם מיקוד בפרחים.

 • ילקוט הרועים - שלב שושנת העלים.

 • צנון מצוי - שלב שושנת העלים.

 • שלח הערבות - שלב שושנת העלים, הפריחה, הפרי הירוק.

 • בן-שלח מנוצה - שלב שושנת העלים, הפריחה, הפרי הירוק.

 • עולש מצוי - שושנת העלים בצורה הייחודית, השערות מאחורי העלה.

 •  מרור הגינות - נבט.

 • טרשנית שרועה - מבט מרחוק, וגם מיקוד בעלים ובקרומים הלבנים שבתחתית העלים.

 • כוכבית [מצויה, חיוורת] - מבט מרחוק מיקוד בעלים, בפרחים, וגם שורת השערות על הגבעול.

 • סלק מצוי - שלב שושנת העלים,  הפרי הירוק.

 • חלמית [גדולה, מצויה, קטנת פרחים] - העלים, הפריחה, הפרי הירוק.

 • מעוג כרתי - העלים, הפריחה, הפרי הירוק.

 •  כתמה עבת שורשים - ציצת שורשים.

 • אמיך קוצני - שושנת העלים.

 • בן-סירה מיובל - שלב שושנת העלים והפריחה.

 • חוחן [א"י, אלכסנדרוני,הקנרס] - העלים.

 •  טופח ירושלים - העלים, התפרחת והפרי.

 •  טופח נאה- העלים, הפרי.

 •  טופח ריסני- העלים, התפרחת והפרי.

 •  טופח ארך עמוד- העלים והפרי.

 •  בקיה ארץישראלית- העלים, התפרחת והפרי.

 •  בקיה מצויה- העלים, התפרחת והפרי.

 •  בקית הכלאיים- החלק השעיר שבקצה העליון של הפרח.

 • בקיה המשי- העלים, התפרחת והפרי.

 • בקיה הביצות- העלים, התפרחת והפרי.

 • חימצה שסועה- העלים, התפרחת והפרי.

 • לוטוס נאכל - העלים, התפרחת והפרי.

 •  חיטה [הלחם, אם החיטה] - העלים והשיבולים עם דגש על ההבדל ביניהן.

 •  שעורה [תרבותית,דו-טורית,התבור] העלים והשיבולים עם דגש על ההבדל ביניהן.

 •  שיבולת שועל [נפוצה, תרבותית, מתפרקת, ערבתית] מראה מרחוק, הפירות על הגבעול.

 •  ינבוט [המסקיטו, לבן] מראה העץ מרחוק, העלים, התרמילים.

 •  ימלוח פגום - מראה הפירות.

 •  מלוח קיפח, מלבין - מראה כולל ומראה העלים.

 • תורמוס א"י הפירות.

תודה רבה רבה לכל העוזרים.
bottom of page