top of page

מצא את ההבדלים: לופית לעומת חרחבינה מכחילה.


מצא את ההבדלים... לופית לעומת חרחבינה מכחילה.

חשוב להבדיל ביניהן כי שתיהן גדלות באזורים דומים - בחורש באדמות כבדות.

אך את החרחבינה הטעימה אוכלים טריה והיא מועילה לכבד ולכליות.

הלופית לעומתה לא אכילה ללא בישול מיוחד (מתכון באתר ובחוברת שלי).

יש דמיון בין העלים דמויי הלב אך שני הבדלים בולטים:

1. שפת העלה בלופית חלקה לגמרי, ולחרחבינה יש שינון מעוגל עדין בקצה העלה. בהמשך העונה החרחבינה תיעשה קוצנית ואז לא תהיה בעיה להבדיל ביניהן.

2. בחרחבינה צבע העלה לא אחיד - מצויירים עליו העורקים בירוק בהיר-כמעט לבן.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page